Formularz kontaktowy

rewitalizacja@wlodawa.eu
tel. 82 546 16 00 wew. 12 lub 38

Zespół ds. Rewitalizacji
Urząd Miejski we Włodawie
Al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Koordynator – Sekretarz Miasta, Krzysztof Małecki
Specjalista ds. urbanistycznych – Ewa Balaryn
Specjalista ds. diagnostyczno-strategicznych – Dagmara Krzywania
Ekspert zewnętrzny – Krzysztof Pałka