Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz miasta Włodawy do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Włodawy”.

Projekty należy składać poprzez pobranie i wypełnienie Formularza oraz przesłanie w wersji elektronicznej, na adres: rewitalizacja@wlodawa.eu lub wersji papierowej złożenie w Urzędzie Miasta Włodawa (Sekretariat pok. nr 18 , I piętro), Al. Józefa Piłsudskiego 41 w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca br. (włącznie).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisanie danych kontaktowych, które umożliwią kontakt z osobami/podmiotami składającymi propozycje projektów. W przypadku pytań związanych z zakresem wymaganych w Formularzu informacji, wszelkich informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Rewitalizacji pod nr tel. 82 546 16 00.

Formularz zgłoszeniowy Projektu do „Programu Rewitalizacji Włodawy”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *